Védekezés és megküzdés. A szellemi veszélyeztető képzetek újkori népi teológiája

2024.05.17

Károlyi-Csekonics-palota


Az előadás feltárja a magyarországi keresztyén népi tárgyi, építészeti és narratív emlékekben jelenlévő szellemi veszélyeztető tényezők képzeteit, valamint feltérképezve azok népi teológiai összefüggéseit, rendszerbe állítja és a kulturális antropológia, valamint a hittudomány határterületi szempontjából értelmezi a kapcsolódó hiedelmeket. A jelenleg rendelkezésre álló megközelítések túlnyomórészt néprajzi kizárólagosságúak, ám a falusi, mezővárosi ember keresztyén kontextusa miatt, a hittudományi háttér nélkülözése csupán egy korlátozott és könnyen félreértelmezhető képet adhat a szokásokról. Egyértelművé vált, hogy a veszélyeztető tényezők értelmezésének és a velük való megküzdés formáinak népszokások képében öröklődő jellegzetességei túlmutatnak a vernakuláris vallásosság határain és mélyen gyökereznek az európai keresztyén, valamint keresztyénség előtti kultúrában és vallási motívumokban. E gyökerek feltárásáról és a kutatás következtetéseiről számol be az előadás.